Kennis delen

Kennis:
– Leer
– Deel
– Structureer
– Inspireer

Leer:

Als je spreekt zonder te weten over wat je het hebt, hebben je woorden niet veel zin. Verdiep je in de materie, en wat je zegt komt veel beter over …

Deel:

Hou kennis niet alleen voor jezelf. Als je alle alleen voor jezelf houdt, is het effect van deze kennis niet groot. Indien je echter zorgt dat een grote groep personen over deze kennis kan beschikken, kan heel de groep groeien.

Structureer:

Zorg dat de informatie die je verzameld hebt makkelijk is terug te vinden. Zo niet ga je steeds opnieuw veel tijd verspillen met het zoeken naar de juiste informatie.

Inspireer:

Gewoon het goeie voorbeeld geven kan al voldoende zijn om mensen te stimuleren om mee te zeilen op jouw energie. Indien je een stuk deelt en enkele andere personen springen mee op de kar en beginnen ook hun informatie te delen, kan er al heel wat informatie bij een relatief grote groep mensen terechtkomen. Hoe meer mensen geïnspireerd raken, hoe groter uiteraard het effect …

Een uitvinding is een ontdekking voor de ganse mensheid!

Elke uitvinding is eigenlijk een ontdekking van een manier om een probleem op te lossen. Het is een ontdekking van datgene dat al mogelijk was, ook al was het nog niet ontdekt. Diegene die deze ontdekking doet (en daar misschien jaren naar gezocht heeft en heel veel inspanningen voor heeft geleverd) mag/moet daar uiteraard voor beloond worden. De kennis op zich hoort echter toe aan de bevolking. Het is niet logisch dat één of enkele personen de macht nemen over bepaalde kennis … Iedereen heeft recht op die kennis, iedereen heeft recht om deze kennis te mogen gebruiken …

Als eenieder die goede ideeën heeft, kan kiezen om al dan niet verder te bouwen op de informatie die anderen reeds hebben ontdekt, dan kan ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën veel sneller gaan. Het heeft immers weinig zin dat over de ganse wereld geleerde mensen elke dag opnieuw dezelfde fouten blijven maken …

Fouten maken is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, om te leren om niet op te geven … Om te leren voor jezelf te denken, maar het heeft weinig zin om mensen blijvend fouten te laten maken in materies die reeds ontdekt zijn, als dat hen afhoudt van het echte werk, om echt nieuwe dingen te ontdekken.

Het huidige systeem van patenten komt absoluut niet ten goede aan de mensheid in het algemeen, maar nagenoeg alleen aan grote multinationals, die niet alleen de middelen hebben om slimme koppen in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden, maar ook in de promotie van die specifieke uitvinding, hoewel een andere methode om iets te bereiken misschien veel beter is, maar niet zoveel geld zou opleveren omdat deze uitvinding toebehoort aan een klein uitvindertje en ze daar dus niet zoveel winst mee kunnen maken.

Mijn visie is dat slimme koppen zich horen te verenigen in een soort van coöperatieve structuur.  Al deze verstandige personen dienen ruimte en middelen (financiële, materiële en informatieve) te krijgen voor hun onderzoek … Dit voldoende om te zorgen dat ze hun tijd eraan kunnen besteden, maar ook weer niet zoveel dat ze geen moeite meer moeten doen …

Indien een persoon iets ontdekt, hoort die het recht te hebben op een kleine vergoeding per keer dat dit onderdeel gebruikt wordt …

Tevens hoort iedereen te mogen gebruik maken van alle uitgevonden zaken. Ook Jan met de pet en Mieke van achter ’t hoekje … (Indien het over potentiëel gevaarlijke zaken gaat dient er misschien wel een controlesysteem te worden opgezet, om te beletten dat de eerste de beste gek de ganse wereld opblaast) En dit alles tegen een billijke vergoeding.

De overkoepelende uitvindersorganisatie dient de middelen te besteden aan verder onderzoek en ontwikkeling en uiteraard ook voor een klein percentage aan haar eigen werking …

Op deze wijze zullen niet zozeer grote multinationals miljarden blijven verdienen, maar zullen eerder de gewone burgers baat hebben bij wat wordt uitgevonden. Ze zullen niet meer moeten kiezen tussen die technologie van dat bedrijf of die andere technologie van dat andere bedrijf, maar alle positieve eigenschappen samenbrengen tot een fantastisch product …

Eigenlijk gaat het over ontwikkeling voor het volk,  door het volk en van het volk