2 maanden als documentalist bij de FOD Sociale Zekerheid via Talent Exchange

Wat is Talent Exchange

Talent exchange is een uitwisseling van personen met bepaalde kwaliteiten tussen verschillende organisaties, voor één jaar met als doel kennis en talenten uit te wisselen.

Een passie

Sinds enige tijd weet ik dat delen en doen delen een passie is van mij. Voor mij uit zich dit vooral in het delen en mogelijk maken van delen van informatie en kennis in digitale vorm. De vacature als documentalist bij de FOD Sociale zekerheid is voor mij dan ook een zeer aangename uitdaging.

Meer dan alleen ideeën verspreiden

Het liefst van al zou ik concepten leveren aan mensen, omdat dit de basis is van wat ze nodig hebben. Van zodra iemand weet wat hij kan doen en hoe hij dit kan aanpakken, kan hij zijn obstakels overwinnen.

Hoewel een visie en een missie belangrijk is, is het moeilijk om mensen te overtuigen zonder hen iets concreets te kunnen voorstellen. Deze ervaring (samen met mijn eerdere ervaringen) heeft mij dan ook geleerd dat kennis hebben en kennis verspreiden slechts één facet is van het verspreiden van kennis en hoe iemand zelf kennis kan verspreiden en verzamelen.

Een groot deel van de taak van een persoon die kennis wil organiseren, is dan ook om eerst zelf te leven naar de dingen die hij voorschrijft en te ervaren wat het is om hierbinnen te werken.

Het goede voorbeeld

Slechts door zelf hetgeen men predikt uit te oefenen, is iemand in staat om anderen te overtuigen van het nut hiervan. Probeer immers maar eens om een kind neuspeuteren af te leren, als je dit zelf de ganse dag doet. Zo gaat dit ook met het voldoende documenteren van informatie.

Leren door ervaren

Bovendien is het ook moeilijker om uit te leggen waarom iemand iets moet doen, als je zelf niet goed weet hoe dit moet en hoe dit dagdagelijks in zijn werk gaat. Diegene die een toestel, taak of programma het beste kent is meestal diegene die er dagelijks mee werkt.

Mogelijkheden tonen

Hoewel heel wat mensen van nature nieuwsgierig zijn, zijn minstens evenveel mensen dit van nature veel minder. Collega’s tonen wat de mogelijkheid is van een toepassing, lokt hen hiernaartoe en trekt hen aan. Hoe beter jij de mogelijkheden kan tonen met wat je doet, wat je maakt en wat je predikt, hoe groter de impact van je daden. Stop dus die extra energie in die uitdagende taak van vandaag en pluk hiervan nog de vruchten na een hele tijd.

Kleine stapjes

Hoewel ik de kennis die binnen het platform zit dat mijn dienst nu gebruikt helemaal anders is opgebouwd dan ik het zou doen, kan ik hier voorlopig mee leven. Als dit nodig is, kunnen we later stappen ondernemen om structuren te verbeteren. Momenteel nemen we kleine essentiële stapjes, met mogelijke toekomstige verbeteringen in het achterhoofd. Straks kunnen we dan, de al goed gedocumenteerde informatie in een nieuwe vorm gieten.

Zou iedereen Talent Exchange moeten proberen?

Hoewel dit voor mij werkt, wil dit niet zeggen dat dit voor iedereen even goed werkt. Mensen die perfect tevreden zijn waar ze zitten, mensen die liefst niet teveel uitdagingen krijgen … kunnen best op hun plaats blijven zitten. Mensen die echter graag nieuwe uitdagingen hebben, willen bijleren, op een keerpunt in hun carrière zitten, of die gewoon graag delen wat ze kunnen en geleerd hebben, zitten hier wellicht op hun plaats.

Wie heeft er baat bij?

Hoewel de organisatie waar de medewerker vertrekt niet onmiddellijk financieel aan het langste eind trekt, kunnen alle deelnemende actoren serieus winnen bij een jaartje talent exchange.

De medewerker krijgt nieuwe uitdagingen, kan zijn kennis verspreiden en leert wellicht nieuwe dingen.

De ontvangende organisatie krijgt een bijna gratis werkkracht, krijgt nieuwe frisse inzichten van iemand buiten de organisatie, en iemand binnen die echt voor deze functie heeft gekozen.

De vertrekkende organisatie verliest uiteraard in eerste instantie een medewerker. De kans is echter groot dat deze persoon eerder gedemotiveerd was, vastgeroest was in zijn job of gewoon eens wat anders wou.

Momenteel keren niet echt veel medewerkers terug naar de oorspronkelijke organisatie, omdat zij de kans op nieuwe kansen klein inschatten. Toch kan deze organisatie mits nieuwe uitdagen en eventuele promotiekansen voor deze medewerkers een betere medewerker terug verwachten. Deze teruggekeerde is niet alleen beter is opgeleid, maar brengt ook veel nieuwe ervaringen en inzichten mee. Bovendien heeft deze medewerker op de nieuwe werklocatie ook nieuwe contacten gelegd, waar hij mits wat geven en nemen in de toekomst vermoedelijk nog van gebruik kan maken.

Sfeer

Niets werk zo goed als een positieve omgeving. Bemoedigen, steunen, vrijheid geven, verantwoordelijkheid geven, duidelijke instructies geven, verklaren … Dit is allemaal een goed recept om tot een goed resultaat én en goede sfeer te komen. Mag ik mij toch wel gelukkig prijzen dat dit allemaal aanwezig is. Ik werk in een organisatie die vooruit wil en vernieuwing stimuleert. Bovendien werk ik dan ook collega’s die graag vernieuwing zien. Op dat gebied ben ik dan ook: “met mijn gat in de boter gevallen.”

Toekomst

Momenteel resten mij nog een tiental maanden binnen deze uitwisseling. Ik ben alvast dankbaar voor alle kansen die ik krijg om mij verder te ontwikkelen. Deze kansen heb ik te danken aan alle mensen binnen FOD Sociale zekerheid DG-Inz, die mijn functie daar mogelijk maakten en nog verder mogelijk maken evenals mijn collega’s bij FOD Financiën SCC, die mij deze kans gunden. Toch pin ik mij momenteel helemaal niet vast op een organisatie om mee samen te werken. Ik houd mij vooral vast aan de dingen die ik graag doe en samenwerken met de juiste mensen. Waar dit zich bevindt en binnen welke organisatie dit is, zal de toekomst uitwijzen. Als mijn toekomst binnen een van deze twee organisaties ligt is dat mooi meegenomen.

Tine